About portal

 

Číslo akreditácie: VVZ - 0817/08 - 01.1

 

E-learningový portál Skoleniepyroboss.sk 

Naša spoločnosť PYROBOSS s.r.o. vytvorila pre svojich klientov softvérovú aplikáciu E-learningové kurzy – školenia v oblasti BOZP a OPP elektronickou formou. Prostredníctvom tejto formy môžete pohodlne študovať a vzdelávať sa nezávisle od miesta a času.

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP

 

Ponuka kurzov:

 • BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • BOZP pre ostatných zamestnancov
 • OPP pre vedúcich zamestnancov
 •  OPP pre ostatných zamestnancov
 • Vodiči referenti

 

E-learningové kurzy poskytujú:

 • logickú postupnosť
 • zrozumiteľné informácie
 • prepojenie s aktuálnou legislatívou
 • oboznamovanie prostredníctvom textov a obrázkov
 • e- mailové prípadne telefonické spojenie s lektorom
 • priebežné a záverečné overovanie vedomostí.